วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ความรู้มาก่อนคำพูดและการกระทำ

                ด้วยคำดำรัสของพระองค์อัลลอฮ์ ผู้สูงส่งว่า พึงรู้เถิดว่าแท้จริงแล้ว ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้น (ซูเราะห์มูฮัมหมัด อายะห์ที่ 19)  ดังนั้นจึงเริ่มต้นด้วยความรู้ และแท้จริงบรรดาผู้รู้นั้น พวกเขาคือทายาทของบรรดานบี พวกเขาทิ้งมรดกด้านความรู้เอาไว้,  ผู้ใดได้รับความรู้ เขาได้ลาภอันประเสริฐ และผู้ใดเดินทางแสวงหาความรู้ พระองค์อัลลอฮ์จะให้ทางสะดวกในการไปสวรรค์,
และพระองค์อัลลอฮ์ ผู้สูงส่งได้ตรัสว่า แท้จริงผู้ที่เกรงกลัวอัลลอฮ์ในปวงบ่าวของพระองค์คือบรรดาผู้รู้ (ซูเราะห์ฟาฏิร อายะห์ที่ 28)  และพระองค์ตรัสอีกว่า และไม่มีผู้ใดจะใคร่ครวญนอกจากผู้มีความรู้ ซูเราะห์ อัลอังกะบูต อายะห์ที่ 43) และพวกเขากล่าวว่า หากพวกเราฟังและใช้สติปัญญาใครครวญ เราก็จะไม่ต้องเป็นชาวนรกเช่นนี้ (ซูเราะห์ อัลมุลก์ อายะห์ที่ 10) และพระองค์ตรัสอีกว่า บรรดาผู้รู้กับบรรดาผู้ไม่รู้จะเท่าเทียมกันหรือ (ซูเราะห์อัซซูมัร อายะห์ที่ 9)
และท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า ผู้ใดที่พระองค์อัลลอฮ์ประสงค์จะให้เขาได้รับความดี พระองค์จะให้เขาได้เข้าใจศาสนา และแท้จริงความรู้เกิดขึ้นจากการศึกษา
อบูซัรริน ได้กล่าวว่า หากพวกเจ้าติดอาวูที่คมกริบให้กับสิ่งนี้ แล้วเขาก็ชี้ไปที่ท้ายทอยของเขา -  เขากล่าวว่า ฉันเคยจดจำคำพูดนี้มาจากท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ก่อนที่พวกท่านจะตอกย้ำเพื่อให้ฉันจดจำมัน
อิบนิอับบาส กล่าวว่า พวกท่านจงเป็นผู้ฝึกฝน" (ร๊อบบานียีน) นักปราชญ์ผู้เข้าใจ กล่าวกันว่า คำว่า ร๊อบบานี ก็คือผู้ที่ฝึกฝนความรู้ให้เด็กจนติดเป็นนิสัยก่อนที่เขาจะเติบใหญ่ 


วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รัศมี (นูร) ที่หน้าหายไป

ฉัน (อบูซาร) กล่าวว่า โอ้ท่านรอซูล โปรดเพิ่มต่ออีก ท่านรอซูล (ศ็อลลอลลอฮุ อลัยฮิวสัลลัม) กล่าวว่า "เจ้าจงทำญิฮาด ดิ้นรนในวิถีทางแห่งอัลลอฮ์ เพราะการญิฮาดนั้นคือ ผู้นำศาสนาในอุมมะฮ์ของฉัน" ฉันกล่าวอีกว่า โอ้ท่านรอซูล ได้โปรดเพิ่มแก่ฉันอีก ท่านรอซูล (ศ็อลลอลลอฮุ อลัยฮิวสัลลัม) กล่าวว่า "เจ้าจงมองผู้ที่ต่ำกว่าเจ้า แต่อย่าได้ไปมองผู้ที่สูงกว่าเจ้า เพราะจะทำให้เจ้าไม่ลืม เนียมะอ์ของพระองค์อัลลอฮ์ที่มีต่อเจ้า

ฉันกล่าวอีกว่า โอ้ท่านรอซูลลุลอฮ์ ได้โปรดต่อให้ฉันอีกเถิด ท่านรอซูล (ศ็อลลอลลอฮุ อลัยฮิวสัลลัม) กล่าวต่ออีกว่า "เจ้าจงถือเอาความผิดของเจ้าในการที่จะงดจากการใส่ร้ายหรือก้าวร้าวคนอื่น อย่าพยายามหาความผิดของคนอื่น ทั้งๆที่เจ้าก็กำลังทำความผิดอยู่ มันย่อมเป็นการพอเพียงแล้วที่เจ้าจะต้องคำนึงถึงความผิดของเจ้า เหมือนอย่างที่เจ้าจะได้พบในบุคคลอื่นๆ เช่นกัน ซึ่งถึงแม้ว่าความผิดนั้นเจ้าจะไม่รู้สึก ในการกระทำของอื่นนั้น ความจริงแล้วตัวของเจ้าเองอาจเป็นผู้ที่ทำความผิดนั้น"  แล้วท่านนบี (ศ็อลลอลลอฮุ อลัยฮิวสัลลัม) ก็ทุบบนอกฉันด้วยมือของท่านแล้วท่านกฃล่าวว่า "โอ้ อบูซาร ไม่มีความฉลาดอันใดที่จะเหนือไปกว่าการใคร่ครวญ ไตร่ตรอง ไม่มีความดี (วาเราะฮ์) อันใดที่จะดีไปกว่าการละเว้นความชั่วทั้งหลาย และไม่มีเกียรติอันใดที่จะดียิ่งไปกว่าการมีมารยาทที่ดีงาม.