วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ผลงานนักเรียน

ฟาติหม๊ะ   อโนมะศิริ
โยทากาล  เฟื่องรอด
สุปราณี  บิลหยา
อัมมาเร๊าะ  ชุมสาแหละ
อารียา  บินล่าเต๊ะ
ซารีณา  เส็นธนู
สุนันทา  ชอบงาม
วากีอ๊ะ   บิลลีหมัด
ซัลมา  เบ็ญหมาด
สอลีฮ๊ะ  ปูติล่า

บุญนา  หมานระโต๊ะ 
มันโซด  หมัดอะด้ำ
3 ความคิดเห็น:

 1. ให้นักเรียนส่งชื่อ web blog และ update พร้อมเนื้อหา ภายในสัปดาห์นี้

  ตอบลบ
 2. เตรียมเนื้อหา หะดิษที่ 2 ที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับ "รอมฎอน" มาคนละ 1 หะดิษ (ไม่ซ้ำกัน)

  ตอบลบ
 3. ดีมากครับ..
  ฝึกทักษะให้เรียนจริง ทำจริง พร้อมแก้ปัญหาได้

  ตอบลบ